Beste medewerkers, deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en belangstellenden,

Evenement 2021

“Lang nog waren we heel hoopvol gestemd dat ons mooie evenement in september gewoon door kon gaan…….”
Dit was het begin van ons nieuwsbericht van exact een jaar geleden in mei 2020….

Helaas moeten we ook nu en met spijt in ons hart, jullie vertellen dat ons mooie evenement Middeleeuws Ter Apel op 4 en 5 september 2021 helaas niet door kan gaan.

We verwachten op korte termijn nog niet voldoende aanpassingen van de richtlijnen om ons evenement op de vertrouwde manier te kunnen organiseren. Daardoor is het voor ons onmogelijk om garant te kunnen staan voor de veiligheid van alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.
Het besluit valt ons zwaar, maar gezondheid, plezier en veiligheid staan nu eenmaal voorop.

Achter de schermen blijven we volop in bedrijf en houdt iedereen de focus op de eerstvolgende herkansing in 2022. Onze themagroep heeft afgelopen jaar mooie plannen ontwikkeld en zij gaan het komend jaar zeker benutten deze plannen verder op te tuigen. Hiermee zorgen we met z’n allen ervoor dat we volgend jaar kunnen genieten van een warm, mooi, gezellig, leerzaam Middeleeuws Ter Apel.

Ondertussen kijken we reikhalzend uit naar 3 en 4 september 2022. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Jubileumboek

Ons 25-jarig jubileum ligt al weer bijna 2 jaar achter ons en ter gelegenheid daarvan hebben we een prachtig jubileumboek uitgebracht met veel fotomateriaal en een verslag van 25 jaren Middeleeuws Ter Apel. Regelmatig ontvangen we nog de vraag hoe/waar ons jubileumboek te verkrijgen is. Het boek kost € 15 (af te halen in Ter Apel) of € 19 inclusief verzendkosten. Bij belangstelling stuurt u een berichtje naar [email protected] .

Vacature

Na een diensttijd van ruim 16 jaar heeft onze penningmeester aangegeven dat hij aan het eind van dit kalenderjaar zijn functie ter beschikking stelt. Voor onze organisatie betekent het dat er een vacature ontstaat voor een opvolger die zijn taak gaat overnemen.

Wie wij zijn:
● Middeleeuws Ter Apel is een van de meest authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland, dat plaatsvindt bij het enige nog bestaande plattelands klooster in Noordwest-Europa: Klooster Ter Apel. Het voert de bezoeker terug naar het jaar 1465, het jaar waarin het Kruisherenklooster in Ter Apel in gebruik werd genomen.
● De doelstelling van de stichting is het vergroten van de aandacht voor en de kennis van de middeleeuwse historie van Westerwolde, in het Zuidoosten van Groningen, in het algemeen en van Ter Apel in het bijzonder. Dit wordt gedaan door het neerzetten van een aantrekkelijk, hoogwaardig evenement, waarbij door middel van historisch re-enactment en levende geschiedenis een zo authentiek mogelijk beeld wordt gegeven van het leven aan het eind van de 15e eeuw
● We streven altijd naar een authentiek evenement met hoge kwaliteit. Voor het selecteren van de re-enactment groepen, handelaren en ambachtslieden wordt een strikt toelatingsbeleid gehanteerd (fantasy, larp of multi-periode groepen worden bijvoorbeeld niet toegelaten), wat zorgt voor de hoge mate van authenticiteit. Dit beleid waarborgt ook de hoge kwaliteit van het evenement.
● Stichting Middeleeuws Ter Apel is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat bestuur, coördinatoren, vrijwilligers alle werkzaamheden met grote inzet en geheel belangeloos verrichten.
● Het bestuur bestaat uit 7 leden en voor alle processen/taken zijn er ongeveer 30 coördinatoren benoemd, die geheel zelfstandig en met veel enthousiasme hun deeltaak uitvoeren. Daarnaast mogen we in ons evenement weekend altijd rekenen op de inzet en ondersteuning van ongeveer 150 vrijwilligers.
Wat wij vragen van onze nieuwe penningmeester bestaat uit twee hoofdtaken, namelijk enerzijds de algemene financiële zaken en anderzijds alle zaken m.b.t. de financiën tijdens het evenement. Bij deze laatste taak wordt samengewerkt met de coördinator kassa.
Het is een pré wanneer je belangstelling hebt voor de middeleeuwen en/of re-enactment, maar is niet noodzakelijk.

De algemene werkzaamheden bestaan o.a. uit:
● Het verzorgen van de boekhouding
● Het (laten) controleren van ontvangen rekeningen en het uitvoeren van de betaling daarvan
● Het opstellen van de jaarrekening en daaruit de vereiste ANBI-gegevens voor de website aanleveren
● Het opstellen en bewaken van de begroting
● Financiële overzichten opstellen t.b.v. subsidieaanvragen en -verantwoordingen

Rondom het evenement bestaan de werkzaamheden o.a. uit de volgende taken:
● Contact met de coördinator kassa onderhouden en onderstaande werkzaamheden verdelen
● Het kassaplan in werking stellen
● Roosters t.b.v. de vrijwilligers bij kassa’s en muntenverkoop maken
● Zorgen voor voldoende wisselgeld voor kassa’s, muntverkoop, merchandise, etc.
● Kassa-inventaris (geldkist, wisselgeld, prijslijst, stempels, pinautomaat, etc.) verzamelen en er op toezien dat dit tijdig bij de kassa’s aanwezig is
● Contant-geldstroom tijdens en na het evenement beheren

Wat wij bieden:
● Deelname aan de organisatie van een prachtig evenement
● Grote zelfstandigheid de taak uit te voeren
● Samenwerking met bevlogen bestuursleden
● Samenwerken met de enthousiaste vrijwilligers van de kassagroep
● Enkele weken na het evenement een gezellige samenkomst met alle vrijwilligers

Voor meer vragen over de inhoudelijke kant van de taak kun je contact opnemen met Koen Meijer [email protected]

Sander Zijlstra

Na heel lang wikken, wegen en piekeren deel ik mee dat ik mijn functie in het bestuur moet neerleggen. Middeleeuws Ter Apel is een fantastisch evenement en deelname hierbij in het organiseren is een hele eer. Echter, alles moet wel in balans zijn en blijven en daar knelt de schoen. Al enige maanden merk ik dat ik mijn focus niet goed heb bij de functie die ik bekleed. Heel graag blijf ik betrokken bij het evenement, want het is een geweldige gebeurtenis. Ik wil mijn steentje graag in een andere, niet bestuursfunctie bijdragen.

In de laatste bestuursvergadering heb ik de knoop dan ook doorgehakt en mijn besluit gedeeld met de collega’s in het bestuur. Afgelopen jaren heb ik vanuit mijn rol als voorzitter met heel veel plezier bijgedragen aan het evenement. Onder andere de jubileumeditie van ons evenement heb ik daardoor intens mogen beleven. Het evenement is elk jaar een stukje professioneler geworden, ik heb ervan genoten daar aan mee te mogen helpen.

Er zijn in het bestuur vacatures ontstaan waar we heel graag nieuwe gezichten bij zouden willen inzetten. Daarom doe ik hier graag een oproep: Heb je zin, tijd, energie, heb je wat met de middeleeuwen en heb je zin om met leuke bestuursleden het evenement neer te zetten, meld je dan aan bij ons. Je krijgt er een mooie tijd, ervaring en genoegdoening voor terug! Aanmelden kan via het contactformulier op de website of [email protected]

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor jullie vertrouwen in mij als voorzitter. Stichting Middeleeuws Ter Apel gaat door met het organiseren van het meest authentieke evenement van (Noord) Nederland.

Ondertussen

Ook dit jaar heeft een groep leerlingen van de lokale scholengemeenschap RSG weer heel goed werk voor ons verricht. Voor de tweede jaar op rij hebben ze een praktijkopdracht met veel inzet en enthousiasme uitgevoerd. Dit jaar hebben ze voor onze herberg, naar geheel middeleeuws verantwoord model, nieuw meubilair gemaakt en we kunnen niet wachten om het in gebruik te nemen. Voorlopig zetten we het nu even in de opslag en kijken we uit naar het moment dat we het kunnen gaan gebruiken.

Het vorige project, dat de leerlingen van het RSG voor ons hebben gerealiseerd was een prachtige nieuwe taverne. Voor de opslag van deze taverne wordt nu door een aantal leden van onze bouwgroep hard gewerkt aan het verbouwen van een boerenkar tot een wagen met een metalen stellage waarop de herberg gedurende het jaar veilig kan worden opgeborgen.

Het herstellen en naaien van nieuwe onderdelen is voor onze kleding werkgroep een klusje dat het gehele jaar doorgaat. Zij gaan ondertussen ook gewoon door met hun werkzaamheden. De kleding werkgroep zorgt er altijd voor dat tijdens ons evenement weekend er zo’n 150 vrijwilligers van middeleeuwse kleding worden voorzien. Je kunt je voorstellen dat er dan ook af en toe wel iets gerepareerd moet worden of moet worden vervangen. Op dit moment worden er nieuwe buideltjes / tasjes gemaakt. Heb je zin en interesse om je aan te sluiten bij de kleding werkgroep? We kunnen altijd wel extra hulp gebruiken en zijn blij met jouw aanmelding. Voor meer info over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Anny Westerbeek [email protected] of [email protected]

Zo zie je maar weer dat ondanks dat het evenement dit jaar niet door kan gaan, we toch achter de schermen ons in blijven zetten voor ons mooie Middeleeuws Ter Apel.

Hartelijke groeten en blijf gezond.
Het bestuur van Middeleeuws Ter Apel.