ANBI

Middeleeuws Ter Apel is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Hieronder treft u de informatie die wij als ANBI moeten publiceren.

Naam Stichting Middeleeuws Ter Apel
RSIN 8052.21.694
Contact [email protected]
Bestuur  
Voorzitter Sander Zijlstra
Secretaris Willeke van der Veen
Penningmeester Koen Meijer
Lid Heidi Wenteler, Jan Wessels
Lid Gerda Toussain, Pia de Vries
Werknemers De Stichting heeft geen werknemers in dienst
Beloning De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Doel

De Stichting Middeleeuws Ter Apel heeft als doel het vergroten van de aandacht voor en de kennis van de middeleeuwse historie van Westerwolde in het algemeen en van Ter Apel in het bijzonder. Dit doet zij door jaarlijks rondom het middeleeuwse klooster het evenement Middeleeuws Ter Apel te organiseren.

Activiteiten 2018

In 2018 vond het evenement plaats op 1 en 2 september. De Stichting heeft zich vrijwel uitsluitend beziggehouden met de organisatie van het evenement. Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het meewerken aan evenementen van derden, gebeurden met het doel de naamsbekendheid van de Stichting en het evenement te vergroten.

Financieel

Toelichting financieel  Het thema van 2018 was “De heerlijkheid Westerwolde”. Onderdeel hiervan was o.a. een paardenshow. De kosten hiervan zijn volledig door sponsors betaald. Van de provincie Groningen is een subsidie ontvangen, bedoeld voor de professionalisering van de PR en markering. Deze inkomsten zijn opgenomen onder de post Sponsoring. De uitgaven voor de paardenshow zijn opgenomen in de post Vermaak, ambachten, thema. De kosten voor de professionalisering zijn opgenomen in de post Drukwerk, PR.