ANBI

Middeleeuws Ter Apel is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Hieronder treft u de informatie die wij als ANBI moeten publiceren.

NaamStichting Middeleeuws Ter Apel
RSIN8052.21.694
Contactsecretariaat@middeleeuwsterapel.nl
Bestuur 
VoorzitterSander Zijlstra
SecretarisWilleke van der Veen
PenningmeesterKoen Meijer
LidHeidi Wenteler, Jan Wessels
LidGerda Toussain, Pia de Vries
WerknemersDe Stichting heeft geen werknemers in dienst
BeloningDe bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Doel

De Stichting Middeleeuws Ter Apel heeft als doel het vergroten van de aandacht voor en de kennis van de middeleeuwse historie van Westerwolde in het algemeen en van Ter Apel in het bijzonder. Dit doet zij door jaarlijks rondom het middeleeuwse klooster het evenement Middeleeuws Ter Apel te organiseren.

Activiteiten 2018

In 2018 vond het evenement plaats op 1 en 2 september. De Stichting heeft zich vrijwel uitsluitend beziggehouden met de organisatie van het evenement. Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het meewerken aan evenementen van derden, gebeurden met het doel de naamsbekendheid van de Stichting en het evenement te vergroten.

Financieel

Toelichting financieel  Het thema van 2018 was “De heerlijkheid Westerwolde”. Onderdeel hiervan was o.a. een paardenshow. De kosten hiervan zijn volledig door sponsors betaald. Van de provincie Groningen is een subsidie ontvangen, bedoeld voor de professionalisering van de PR en markering. Deze inkomsten zijn opgenomen onder de post Sponsoring. De uitgaven voor de paardenshow zijn opgenomen in de post Vermaak, ambachten, thema. De kosten voor de professionalisering zijn opgenomen in de post Drukwerk, PR.