De Stichting Middeleeuws Ter Apel

In 1994 is de Vereniging Middeleeuws Ter Apel opgericht en deze is in 2003 omgezet naar Stichting Middeleeuws Ter Apel. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 6 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en drie algemeen bestuursleden, welke verantwoordelijk zijn voor de PR, logistiek/techniek en de vrijwilligers.

Verder kent de stichting een aantal werkgroepen, zoals bijv. een kledingwerkgroep en een bouwgroep, die worden geleid door coördinatoren. Een aantal van deze werkgroepen zijn het hele jaar door actief, anderen vrijwel alleen tijdens het evenement en een korte periode daarvoor en daarna. Tijdens het evenement werken ca. 150 vrijwilligers mee. Zonder deze vrijwilligers zou deze unieke beleving nooit kunnen worden neergezet!

Contact op nemen met het bestuur van de stichting:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Hessel Westerbeek
voorzitter@middeleeuwsterapel.nl

Penningmeester: Koen Meijer
penningmeester@middeleeuwsterapel.nl

Secretaris: Inge Westerbeek
secretariaat@middeleeuwsterapel.nl

Bestuursleden

PR: Heidi Wenteler & Gerda Toussain
pr@middeleeuwsterapel.nl

Facilitair:
faciliteiten@middeleeuwsterapel.nl

Vrijwilligers: Inge Westerbeek
secretariaat@middeleeuwsterapel.nl

Aanmelden

Groepen/Markt/Ambachten: Koen Meijer
penningmeester@middeleeuwsterapel.nl

Vermaak/Thema: Hessel Westerbeek
voorzitter@middeleeuwsterapel.nl

Verhuur materialen

Materialen: Gerjan Hoijtingh
verhuur@middeleeuwsterapel.nl

Kleding: Anny Westerbeek
cleerkiste@middeleeuwsterapel.nl