Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring Stichting Middeleeuws Ter Apel

Versie Juni 2018
In deze privacyverklaring legt Stichting Middeleeuws Ter Apel, met kvk-nummer: 40038806 (hierna “META”), uit welke persoonsgegevens META verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

META respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.middeleeuwsterapel.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan META worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van META te maken hebben. META houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van META of wanneer u anderszins contact heeft met META, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van META, legt META de door u opgegeven gegevens vast. META bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert META geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. META gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met META of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van META naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van META bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met META te delen.

Foto’s/audiovisueel materiaal

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Door het betreden van het evenement geven de bezoekers stilzwijgend toestemming op de opnames openbaar te maken. Foto’s et cetera van het evenement plaatsen we op onze website. Ons evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname, bezoek aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent. Wij hebben rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van ons evenement. Wanneer u bezwaar heeft tegen bijvoorbeeld een foto die is geplaatst of dat u gefotografeerd wordt tijdens het evenement, dient u ons dit kenbaar te maken. De huisregels voor het betreden van het evenement liggen voor de bezoeker bij de kassa ter inzage.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. META kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. META raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

META maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van META beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt META gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt META inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. META heeft hier geen invloed op. META heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door META geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van META.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met META opnemen door het sturen van een e-mail naar: [email protected] Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

META behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met META  via [email protected]

Disclaimer

Disclaimer voor www.middeleeuwsterapel.nl

Stichting Middeleeuws Ter Apel (Kamer van Koophandel: 40038806), hierna te noemen META, verleent u hierbij toegang tot www.middeleeuwsterapel.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en META deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijsstellingen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. META aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Daarnaast is META niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan META en worden uitdrukkelijk voorbehouden. META is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.